ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

ที่ตั้ง 108 หมู่ 3 ตำบล หนองอ้อ  อำเภอ บ้านโป่้ง

จังหวัด ราชบุรี 70110 

โทร :  032-211933

มือถือ : 0654972793

www.boscobanpong.com

Facebook :  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง | Facebook