การสมัครเรียน ปีการศึกษา 2567

การเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา (ใหม่) ปีการศึกษา 2567


เปิดรับสมัคร (รอบแรก) วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ในเวลาราชการ


ระดับ ปวช. (เรียนเวลา 08.00-16.30 น.) รับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า #รับเฉพาะผู้ชาย

ระดับ ปวส. (เรียนเวลา 17.15-21.30 น.) รับนักเรียนที่จบ ปวช.,ม.6 หรือเทียบเท่า #รับทั้งผู้ชายและผู้หญิง


เอกสารที่ใช้สมัคร

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

- สำเนาผลการเรียน 5 ภาคเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่ ม.3,ม.6,ปวช.) หรือสำเนาวุฒิจบการศึกษา ม.3/ม.6/ปวช.

- สำเนาบัตรประชาชน ของ นักเรียน,บิดา,มารดา

- สำเนาทะเบียนบ้าน ของ นักเรียน,บิดา,มารดา

- ค่าสมัคร 200 บาท


สามารถดูข้อมูลของวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์

https://www.canva.com/.../DAF.../iab29OipYg37Gj72I-q5Ww/view


หมายเหตุ : 

เอกสารที่ใช้สมัคร ใช้อย่างละ 1 ฉบับ

สามารถมอบตัวได้เลยในวันที่สมัคร

สมัครระดับ ปวช. ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนและมาสมัครพร้อมผู้ปกครอง

สมัครระดับ ปวส. ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ


โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 065-497-2793

E-mail : boscobanpong@gmail.com  Website : www.boscobanpong.com

Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ็านโป่ง