มุมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ( นศท.)

สาธิตท่าการทดสอบร่างกาย เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ชาย)

ตารางเวลากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ตำแหน่งที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/qGgUtrWQVxWJTRzU8

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2566

ชั้นปีที่ 2 และ3 รายงานตัวเลื่อนชั้น