ตราประจำวิทยาลัย

รูปคุณพ่อบอสโก : คุณพ่อผู้ก่อตั้งคณะซาเลเซียน

หนังสือ : ความรู้

เทียน : แสงสว่าง

เฟือง : สัญลักษณ์ของช่างอุตสาหกรรม

โลก : ความเป็๋นหนึ่งเดียวกันทั่วทั้งโลก